disruptiv

Fire ledere om endringene i arbeidslivet

Fire sjefer. Klaus Børringbo og Frøydis Braathen har snakket med ledere i norske teknologibedrifter, interesse- og utdanningsorganisasjoner om forandringene som skjer i norsk arbeids- og næringsliv.

norske sjeferNHO-sjef Kristin Skogen Lund mener nordmenn har vært i komfortsonen for lenge, og at arbeids-livet står foran teknologiske endringer vi knapt forstår rekkevidden av. Ikke alle vi snakket med, er helt enige i det.

1 Michael Jacobs, Microsoft Norge

Jacobs mener NHO treffer spikeren på hodet med navnevalget for årets konferanse. «Remiks» er hentet fra musikkbransjen, som har gjennomgått ekstreme endringer som følge av digitaliseringen.

- Næringslivet blir nødt til å remikse arbeidsmåter og forretningsmodeller de nærmeste årene. Statistikken viser at en fjerdedel av deltagerne på NHO-konferansen er i gang med omstilling, og gratulerer til dem med det. Men de siste tre fjerdedelene taper enten penger eller risikerer å være borte innen fem år.

Jacobs ser allerede store gevinster av digitalisering i helsevesenet. At jordbruket nå også følger etter, viser etter hans mening at dette om ikke lenge vil gjelde de fleste bransjer.

2 Maalfrid Brath, Manpower

Konsernsjefen ser lyst på fremtiden ved siden av og etter oljen.

- Vi må utnytte vår høykompetanse innenfor nye fagområder, sikre innovasjon av ny energi, innenfor havbruk og applaudere gründere som tør å se nye muligheter. Vi skal også heie på dem som feiler på veien.

Selskapets undersøkelser om hvor behovet for arbeidskraft vil være størst i årene fremover, viser at 30 prosent av norske arbeidsgivere sliter med å finne riktig kompetanse. Globalt er tallet enda høyere - hele 38 prosent.

- Både i Norge og globalt er det yrkesfaglærte som troner på topp med tanke på hvor det er mangel på kompetanse. Som en god nummer to kommer ingeniører. Selv om vi i Norge i dag ser at flere ingeniører mister jobben, er de innenfor flere områder fortsatt en stor mangelvare, særlig infrastruktur.

3 Heidi Austlid, IKT-Norge

- Delingsøkonomien gir innovasjon, nye arbeidsplasser og økonomisk fremgang fordi ressurser blir utnyttet bedre, sier hun.

Den store testen for NHO, er om organisasjonen klarer å fortsette å være positive når de mister medlemmer fordi fordyrende mellomledd forsvinner.

- Dette være seg i transportbransjen, reiselivsbransjen og andre næringer. Internett kutter unødvendige ledd mellom produkt og kunde, sier IKT-Norge-direktøren.

- Det at delingsøkonomi og krav til digital kompetanse så tydelig kommer overraskende på mange nå, bekrefter at norske ledere og NHO, altfor lenge har vært i komfortsonen. Dette er en naturlig utvikling som en konsekvens av internett.

4 Gerd Kristiansen, LO

LO-lederen mener det er behov for en ny, norsk industripolitikk, som tar hensyn til behovet for automatisering.

- Det er liten tvil om at det kommer til å bli færre industriarbeidere som følge av den teknologiske utviklingen. Noen måter å jobbe på, vil bli borte. Men samtidig vil det dukke opp mange nye måter å arbeide på, blant annet vil vi trenge mange nye operatører.

At Norge har «sovet i teknologitimen», er hun ikke helt enig i.

- En liten nasjon med fem millioner innbyggere kan ikke være best i alt. Vi må peke på hva vi er best på, og satse enda mer på det, sier hun.

KLAUS BØRRINGBO

FRØYDIS BRAATHEN

JOURNALIST

REMIX konferanse

Du er her: Home filosofi geo-sosial disruptiv Fire ledere om endringene i arbeidslivet