arbeidsplasser

Hva gjør gullgravere når gullet forsvinner?

NHO-konferansen. Norge er blitt fattigere. Det blir færre godt betalte jobber i fremtiden. Dette - og ikke den teknologiske revolusjonen - blir Norges største utfordring.

gullet forsvinnerAkkurat da Linn Skåber ønsket Norges fremste næringslivsledere og politikere velkommen til Oslo Spektrum åpnet Oslo Børs.

Aksjekursene falt som en stein, mens oljeprisen fortsatte sitt dramatiske fall mot 30 dollar.

Norge er utvilsomt på vei ut av «komfortsonen» - som NHO-direktør Kristin Skogen Lund har formulert det. Men det skyldes ikke at Norge ikke har fulgt med i timen. Det skyldes at en epoke med stadig høyere investeringer i olje og gass og høye oljepriser er over.

Denne voldsomme satsingen på olje, som har skjedd med støtte av NHO og LO og nesten alle politiske partier, har vært mer lønnsomt enn noe annet vi kunne gjøre. Underveis har lønnstagere, også utenfor oljenæringen, og staten selv vendt seg til stadig økende inntekter.

Men det kunne ikke skje uten å gjøre norsk økonomi sårbar.

Å være gullgraver er ikke like stas når det blir langt mellom funnene og gullprisen stuper.

Det er dette som en Norges største utfordring - å redusere forventningene til fremtiden, i tråd med den nye virkeligheten. Det gjelder både lønnstagere og enda mer norske politikere. For det er staten som, tross oljefondet, får den største smellen. Norge er blitt fattigere.

Oljealderen i revers

I de fantastiske årene vi har bak oss, ble mange bedrifter i tradisjonelle konkurranseutsatte næringer nødt til å legge inn årene. De tålte ikke oljelønninger. Nå skal utviklingen kjøres i revers.

Dette skal skje samtidig som vi opplever en global, teknologisk revolusjon.

Teknologiguruen Andrew McAfee tegnet på NHO-konferansen et dramatisk fremtidsbilde. Datamaskinene bryter stadig nye grenser. Førerløse biler er spektakulært eksempel på en ny virkelighet.

Men det er ikke opplagt at dette er noen ulempe for Norge.

Et høyt lønnsnivå har gitt oss et høyteknologisk næringsliv, også utenfor oljenæringene.

Den digitale revolusjonen vil trenge seg inn overalt.

Å kunne anvende teknologien på tvers av hele samfunnet, inkludert i tjenesteytende næringer som bank og varehandel, er like viktig som å lage avanserte industriprodukter.

Det kan passe Norge bedre enn mange andre land.

Land er ikke bedrifter

Bedrifter som møter internasjonal konkurranse, må være verdensmestere.

Slik er det ikke for land. Men de må få arbeidsmarkedet til å fungere godt.

Det kan bli den største utfordringen også for Norge. Teknologisk suksess er ingen garanti for sysselsettingen.

Lønnsforskjellene kan øke fordi ny teknologi lettest erstatter ufaglært arbeidskraft. Alternativet til økte lønnsforskjeller kan bli økende arbeidsledighet.

Det kan kort og godt bli vanskeligere å få den norske modellen til å fungere.

Fremtidens bedrifter, særlig innen tjenesteyting, og deres arbeidstagere vil dessuten i mindre grad ønske å betale kontingent til organisasjonene som har dominert norsk arbeidsliv, LO og NHO.

Kanskje kan selv NHOs årskonferanser komme i fare.

OLA STORENG

ØKONOMIREDAKTØR

REMIX

Du er her: Home filosofi geo-sosial arbeidsplasser Hva gjør gullgravere når gullet forsvinner?