My blog

Regne- stykkene du helst ikke vil se

Regne- stykkene du helst ikke vil se

Kjøper du en ny bensinbil til 400.000 kr, koster den deg 97.663 kr i året

Det tilsvarer 8139 kroner måneden, viser den årlige utregningen fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

 

Med andre ord koster bilen deg 268 kroner dagen, en tier mindre dersom du har dieselbil.

Hvert år gjør OFV en omfattende kalkyle på hva det faktisk koster å eie bil i Norge. Årets utgave viser at bilkostnadene økte fra 2016 til 2017.

- Etter to år med nedgang i kostnadene ved bilholdet, har kostnadene nå i gjennomsnitt økt med 3,6 prosent sammenlignet med fjoråret, opplyser markedssjef Jan Petter Røssevold i OFV.

Verdifall koster mest

- Det er helt klart mye penger, og det er det mange som ikke er klar over hvor mye. Den faktiske kostnaden ved å eie bil får du først når du skal selge den og ser hvor lite du får igjen kontra hva du kjøpte den for, sier Røssevold.

For nye biler er det nemlig fortsatt verdifall som står for den største andelen av kostnadene. Avskrivningen utgjør fra rundt 26 prosent av de totale kostnadene for en rimelig bil, til nærmere 50 prosent av kostnadene for en dyrere bil.

Rapporten har gjort flere utregninger basert på nypris for biler i forskjellige klasser. Kalkylene er regnet med forskjellige kjørelengder: 10.000 kilometer, 15.000 kilometer, 20.000 kilometer og 30.000 kilometer i året.

Vi har valgt å fokusere på 15.000 kilometer, som er den lengden en nordmann i itt kjører årlig.

Utregningene kommer fra OFVs årlige utregning. Bilmerkene er valgt ut av redaksjonen for å illustrere de ulike prisklassene:

  1. Nybilpris: 178.000 kroner

Årlig kjørelengde: 15.000 km

Årlige kostnader som bensinbil: 58.356 kr (3,89 kr pr. km)

Årlige kostnader som dieselbil: 56.538 kr (3,77 kr pr. km)

  1. Nybilpris: 270.000 kroner

Årlig kjørelengde: 15.000 km

Årlige kostnader som bensinbil: 74.631 kr (4,98 kr pr. km)

Årlige kostnader som dieselbil: 72.538 kr (4,84 kr pr. km)

  1. Nybilpris: 400.000 kroner

Årlig kjørelengde: 15.000 km

Årlige kostnader som bensinbil: 97.663 kroner (6,51 kr pr. km)

Årlige kostnader som dieselbil: 94.428 kroner (6,30 kr pr. km)

  1. Nybilpris: 550.000 kroner

Årlig kjørelengde: 15.000 km

Årlige kostnader som bensinbil: 120.688 kr (8,05 kr pr. km)

Årlige kostnader som dieselbil: 115.517 kr (7,70 kr pr. km)

  1. Nybilpris: 779.000 kroner

Årlig kjørelengde: 15.000 km

Årlige kostnader som bensinbil: 160.510 kr (10,70 kr pr. km)

Årlige kostnader som dieselbil: 155.173 kr (10,34 kr pr. km)

- Bilen er og blir et tapsprosjekt

En ny bil vil falle drastisk i verdi i det øyeblikket du setter nøkkelen i tenningen, sier forbrukerøkonom Elin Reitan. - Du kan kjøre mye drosje for det bilen koster deg hver måned, for bilkjøpet er og blir et tapsprosjekt.

Å kjøre kollektivt eller benytte deg av et bilkollektiv, er to av alternativene som koster vesentlig mindre, påpeker hun.

- Da sparer du ikke bare penger, men du slår samtidig et slag for miljøet. Velger du bilkollektiv, får du tilgang til bil uten å ha de vanlige utgiftene som følger med det å eie bil. Du unngår også ulempene og det praktiske ansvaret som ligger i å eie bil, sier hun.

- En del velger også å bytte ut bilen til fordel for en elsykkel. Da får du et kjøretøy som er langt billigere i drift. En kombinasjon av elsykkel og bilkollektiv er også gjerne en langt rimeligere løsning, fortsetter Reitan.

Diesel billigere enn bensin

Reitan mener det kan være mye å spare på å kjøpe brukt bil fremfor ny. I kalkylen fra OFV er det tatt utgangspunkt i prisen for nye biler.

Utregningene viser også at du årlig kan spare tusener på å velge dieselbil fremfor bensin.

I tillegg til en generell kostnadsøkning for de fleste kostnadsstedene, er en av årsakene til at bilkostnadene har økt i år at både diesel- og bensinkostnadene er høyere enn tidligere år.

På spørsmål om hvorvidt du skal gå for diesel- eller bensinbil, har Jan Petter Røssevold i OFV følgende råd:

- Du bør tenke gjennom hvor langt du kjører, eller har tenkt å kjøre. Dieselprisen er normalt lavere enn bensinprisen, og dieselbiler har også en tendens til å ha et lavere drivstofforbruk enn bensinbiler. Så kjører man langt, kan diesel være et fornuftig alternativ.

De årlige bilholdskostnadene (for bensin- og dieselbiler) har hatt en økning fra 2016 til 2017, viser beregninger fra rapporten «Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2017».

Fakta

Forutsetninger for utregningene

OFVs årlige publikasjon «Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold» tar utgangspunkt i de årlige kostnadene ved bilhold og bilbruk. Her presenteres fem ulike prisklasser (lav - høy) på nye bensin- og dieselbiler.

Rentekostnadene er beregnet etter 5,5 prosent.

Bensinprisen, (95 oktan) i beregningseksemplene er satt til 14,94 kroner pr. liter. Dieselprisen (avgiftsbelagt) er satt til 13,87 kroner pr. liter.

Forsikringskostnader er tall referert fra Oslo-området og er et beregnet gjennomsnitt fra flere forsikringsselskaper.

Avskrivningen er teoretisk beregnet som en jevn årlig kostnad under avskrivningstiden. I praksis vil verdiforringelsen være større i tidlige enn i sene år.

Årsavgiften for personbiler er 2820 kroner i 2017.

 

 

Du er her: Home Blog(g) Regne- stykkene du helst ikke vil se