Oslo

Rosenhoff - 1944 - 1956
Kalbakken - 1956 - 1967

se det på
Google maps logo