samfunn

Om NorLAG og LOGG

Den norske studien om livsløp aldring og generasjon (NorLAG) har tre hovedmål: (1) å undersøke forutsetningene for vital aldring og livskvalitet i eldre år, (2) å studere forutsetningene for dette i ulike lokalmiljøer og under ulike tjenestemodeller, og (3) å bidra med kunnskaper til en bærekraftig velferdspolitikk i et aldrende samfunn.

NorLAG skal gi økt kunnskap om variasjon og endring gjennom livet ved å studere atferd og overganger på fire sentrale livsområder: (1) Arbeid og pensjonering, (2) Familie og generasjoner, (3) Mental helse og livskvalitet, (4) Helse og omsorg. Kjønn, kohort og lokalmiljø vies spesiell oppmerksomhet på tvers av disse områdene.  (se her)

norLAGlogo

hjemmeside

You are here: Home filosofi geo-sosial samfunn Om NorLAG og LOGG