klima

Klimaflyktninger

Les hele artikkelen her

Lokalt
Politiske utfordringer
Økende antall flyktninger i verden vil påvirke Norge. Norge har ansvar overfor klimaflyktningene siden Norge har store klimagasslipp per innbygger sammenlignet med de landene der klimaforandringene vil ramme hardest.
Øket innvandring av klimaflyktninger vil kunne gi Norge store politiske utfordringer.
Bergenser gir opp og flytter til Østlandet
Jeg orket ikke mer regn, sier Marius Berger. Han flyttet til Oslo fra den våte byen Bergen. Han peker på været som eneste årsak til at han ønsket å flytte.  Les mer fra Dagsavisen

 

Globalt
Mennesker på flukt
Child standing in the debris of Hurricane Mitch Tegucigalpa, Honduras  Tegucigalpa D.C., Honduras.
Ifølge FN er det flere mennesker på flukt fra naturkatastrofer
enn fra krig. Flere hundre millioner mennesker vil måtte flykte fra stormer, flom eller tørke.
Det er de fattigste landene i verden som rammes hardest.

Ifølge FN er det i dag rundt 20 millioner mennesker på flukt fra naturkatastrofer. Flere  enn fra krig og politiske konflikter. Med økende klimaforandringer vil frekvensen av naturkatastrofer øke og flere millioner mennesker vil måtte flykte fra stormer, flom eller tørke.  Også faren for konflikter rundt begrensede ressurser vil øke.  Alt dette bidrar til at verden vil få fler og fler klimaflyktninger.

Mest sårbare er folk i fattige land ved lavtliggende kystområder. Disse vil få problemer med å beskytte seg mot stigende havnivå. Her kan infrastruktur være mangelfull og folk uten stand til til å verksette kostbare tiltak til å redusere effekten av klimaforandringene.  Å flykte kan bli eneste muligheten.

You are here: Home filosofi geo-sosial klima Klimaflyktninger